^Back To Top
Get Adobe Flash player

FB:โรงเรียนนาบอน

Vinaora Visitors Counter

205058
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
67
66
272
203942
1824
1294
205058

Your IP: 107.23.176.162
2019-03-21 17:09

Login Form

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มหาวิทยาลัยสยาม
   มหาวิทยาลัยทักษิณ    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   มหาวิทยาลัยนเรศวร    มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   มหาวิทยาลัยแม่โจ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    มหาวิทยาลัยบูรพา
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน    มหาวิทยาลัยมหิดล
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร    มหาวิทยาลัยศิลปากร
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
   มหาวิทยาลัยรังสิต    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   มหาวิทยาลัยเกริก    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    มหาวิทยาลัยพายัพ
   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย  

ข้อมูลครู

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนนาบอน ปีการศึกษา 2561

จำนวน ชาย 19   คน หญิง 35  คน รวมทั้งหมด 54  คน


           จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

                                               <<สามารถกดดูตรงนี้>>>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2562

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2562

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (งดรับ24 มีนาคม 2562) เวลา08.30-16.30น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ม.1 >>เปิดรับ 5 ห้อง จำนวน 200 คน ม.4 >>เปิดรับ โปรแกรมวิทย์-คณิต รับ 2 ห้อง จำนวน 80...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา1/ 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา1/ 2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 14 มิ.ย.2561

การเรียนซ้ำของนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

การเรียนซ้ำของนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนาบอนเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเรียนซ้ำ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 30 เมษายน 2559

ผู้อำนวยการ

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

บริการการศึกษา

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน

แหล่งเรียนรู้

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Copyright © 2013. โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  Rights Reserved.