กลุ่มบริหารวิชาการ

การเรียนซ้ำของนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนาบอนเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเรียนซ้ำ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 30 เมษายน 2559