ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
ม.181981795
ม.278951735
ม.364811455
รวมมัธยมต้น22327449715
ม.446881344
ม.542831254
ม.643821254
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า13125338412
รวมทั้งหมด35452788127
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562