ผู้บริหาร

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา