O2:ข้อมูลผู้บริหาร

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน

นายสมพงษ์ ศรีจันทร์
รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน


นายกันตพงษ์ ดำรักษ์
รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน