O2:ข้อมูลผู้บริหารนายวิชัย ราชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอนนายสมพงษ์ ศรีจันทร์
รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน


นายกันตพงษ์ ดำรักษ์
รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน