เดือน: กุมภาพันธ์ 2023

เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขอขอบคุณ กกต.นครศรีธรรมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

ภาพบรรยากาศการหาเสีย...

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 พร้อมบูรณาการการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

สิ่งที่คุณอาจพลาด