21 กรกฎาคม 2024

admin

โรงเรียนนาบอนเข้าร่วมการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง วันที่ 8-9 ธันวามคม 2566

ภาพบรรยากาศการอบรม :...

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฏฐากานต์ นาบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก เขต 8 จ.ระนอง

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกวิธีการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สิ่งที่คุณอาจพลาด