ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

5 ข่าวสารล่าสุด

โรงเรียนนาบอนเข้าร่วมการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง วันที่ 8-9 ธันวามคม 2566

ภาพบรรยากาศการอบรม :...

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฏฐากานต์ นาบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก เขต 8 จ.ระนอง

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกวิธีการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สรุปเหรียญรางวัล สพม.นครศรีธรรมราชงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ...

สิ่งที่คุณอาจพลาด