ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

5 ข่าวสารล่าสุด

เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขอขอบคุณ กกต.นครศรีธรรมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

ภาพบรรยากาศการหาเสีย...

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 พร้อมบูรณาการการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

โรงเรียนนาบอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

โรงเรียนนาบอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การเเข่งขันศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สิ่งที่คุณอาจพลาด